Zbigniew Ziobro skarży europejską konwencję praw człowieka do TK.

Prokurator Generalny uważa, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie powinien oceniać legalności wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego skierował do tego drugiego wniosek o uznanie jednego z przepisów europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka za niezgodny z Konstytucją.