Zapomniany polski bohater……

Zapomniany polski bohater… hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski – jedyny Europejczyk, który okupował Moskwę. Wszystko zaczęło się gdy w stosunku 12:1 4 lipca 1610 roku w słynnej bitwie pod Kłuszynem odniósł swe największe zwycięstwo mieląc Rosjan. Oddziałem 2700 husarzy (wspomaganych przez 200 piechurów) pokonał armię rosyjską liczącą 30 tys. żołnierzy, wspieraną przez korpus szwedzki liczący 5 tys. wojska, po czym na dwa lata zajął Moskwę. Wziął do niewoli Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci. Był zwolennikiem osadzenia na tronie moskiewskim syna króla Zygmunta III Wazy, Władysława oraz unii między Polską a Moskwą. 28 sierpnia 1610 podpisał w Moskwie z bojarami rosyjskimi układ, mocą którego królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji.
Na obrady sejmu 29 października 1611 roku uroczyście sprowadził jeńców z rodu Szujskich (zdetronizowanego cara Wasyla IV i jego dwóch braci), których zmusił do złożenia hołdu Zygmuntowi III Wazie. Podkanclerzy Feliks Kryski podziękował mu w imieniu króla słowami: Sama sława imię Waszmości in longam rozniesie posteritatem, boś to sprawił, co nad siły i wszelkie było oczekiwanie.

Chcesz być na bieżąco? #zwiadowcahistorii – tag z moimi najciekawszymi znaleziskami! Zapisz się też do mikrolisty zwiadowcahistorii – plusując ten komentarz bym zawołał Cię do najlepszych znalezisk!

Sprawdź też mój blog WWW firmowy SKLEP ZH oraz kanał na YT

#historia #historiapolski #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #rosja #wojna #europa #polska #moskwa #husaria #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #wojsko #wojskopolskie