Trybunał Konstytucyjny zadecydował w sprawie konstytucyjności przepisu

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie konstytucyjności przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w jakim pozwala on europejskiemu trybunałowi na dokonywanie oceny legalności wyboru sędziów TK. Polski trybunał stwierdził, że jest on niezgodny z konstytucją.