Tragedia polskich żołnierzy Berlinga w Powstaniu – dziś niechciani bohaterowie

Pomoc walczącej Warszawie żołnierze 1 Armii WP okupili śmiercią 3 tys. ludzi. O tej masakrze i udziale Armii Ludowej w powstaniu pisze się niewiele, nierzadko pogardliwie. Był tam też mój 11-letni dziadek, raz w życiu, ze łzami w oczach o tym opowiedział, jak tygodniami patrzyli na płonącą stolicę.