Tak dzieje się z tymi…

Tak dzieje się z tymi migrantami, którzy próbują dostać się na oficjalne przejście graniczne, gdzie Polska – przynajmniej jak twierdzą jej urzędnicy – przyjmowałaby ich wnioski o azyl. Białoruskie wojska wewnętrzne spychają ich z powrotem do „otchłani” białoruskich lasów

#bialorus #strazgraniczna #wojsko