Spis znalezisk uznanych za informację nieprawdziwą opublikowanych w 2kw 2021.

Czas życia znaleziska na wykop.pl to kilka godzin. Tymczasem do chwili gdy znalezisko zostaje oficjalnie oznaczone jako 'Informacja nieprawdziwa’ mija często nawet kilka dni.
Użytkownicy portalu nie mają szans dowiedzieć się, że padli ofiarą fake newsa.
Dlatego utworzyłem ten raport za 2kw. 2021