Sędzia Paweł Juszczyszyn został bez jego zgody przeniesiony do innego wydziału

Sędzia Paweł Juszczyszyn z Sądu Rejonowego w Olsztynie, mający ponad 20-letnie doświadczenie w orzekaniu w sprawach cywilnych, został bez jego zgody przeniesiony dziś do Wydziału Rodzinnego SR w Olsztynie. Decyzję tę podjął prezes tego sądu i członek nowej KRS Maciej Nawacki.