Przypomnijmy która partia na…

Przypomnijmy która partia na rok przed wybuchem w naszym regionie największej wojny od 1945 chciała znacząco zredukować wydatki na wojsko.

https://defence24.pl/sily-zbrojne/lewica-chce-glebokich-ciec-w-budzecie-wojska

#ukraina #lewica #wojna #wojsko #bekazlewactwa #4konserwy #neuropa