Prezes Ordo Iuris: W ogóle nie chcę wchodzić w czyjeś sprawy osobiste xd

Ludzie znajdują się w różnych sytuacjach i sprawdzianem naszej dojrzałości jest to, czy potrafimy pozostać wierni przysięgom, które składaliśmy i zobowiązaniom, które poczyniliśmy wobec współmałżonka, dzieci. Jeśli chcemy takie postawy promować, to sami od siebie musimy ich wymagać -mówi Kwaśniewski