Polska przegrywa w Strasburgu w sprawie brutalności Policji

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że w sprawie Kuchta i Mętel przeciwko Polsce doszło do naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania (mężczyźni zostali pobici przez funkcjonariuszy). ETPC zasądził na rzecz każdego z pokrzywdzonych kwotę 25 tys. euro.