„Ojcowie polskiej drożyzny to J. Kaczyński, M. Morawiecki i A. Glapiński…”

„Ci ojcowie polskiej drożyzny to Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Adam Glapiński. Adam Glapiński i Mateusz Morawiecki rok temu zarzekali się, że nie będzie żadnej wysokiej inflacji…” „Inflacja jest zjawiskiem globalnym, ale poziom drożyzny w Polsce jest o połowę wyższy niż wynosi średnia UE”