Odwołano Konserwator Zabytków. Wiadukt w Krakowie wykreślony z rejestru zabytków

Zabytkowy wiadukt kolejowy z XIX wieku przy ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie nie jest już zabytkiem. Został wykreślony z ewidencji decyzją ministerstwa kultury, co zbiegło się z odwołaniem Małopolskiej Konserwator Zabytków Moniki Bogdanowskiej. Zabytek kolidował z budową linii aglomeracyjnej.