Niektórzy pytają o porównanie…

Niektórzy pytają o porównanie Kraba z innymi AHSami na świecie w świetle dostawy tych SPH na Ukrainę.
Niżej tabela mojego autorstwa z NTW. Co prawda analiza suchych danych czasami prowadzi na manowce ale to co niżej pokazuje pewne trendy, kiedyś napiszę o tym szerzej.
#wojna #ukrainanafroncie #wojsko