KE: Polska może stracić fundusze UE również za brak bezstronności prokuratury

Polska może stracić fundusze Unii Europejskiej nie tylko z powodu braku niezawisłości sądownictwa i prymatu prawa UE, ale także z powodu braku bezstronności prokuratury i nieskuteczności w ściganiu korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Tak wynika z listu, który KE wysłała do polskich władz.